madla na schodistova zabradlí

MADLA NA SCHODIŠŤOVÁ ZÁBRADLÍ

celoplastová - dřevěná - nerez

Dřevěná madla nabízí různé varianty systémových řešení

Dřevěná madla dodáváme smrková, dubová, buková v různém profilovém provedení, s koncovkou, rohovou spojkou, mezispojkou, vč. povrchové úpravy

CELOPLASTOVÁ MADLA OSLOVUJÍ SVJ I BD


Celoplastová madla se již neodmyslitelně zařadila do nových systémových řešení při změně designu společných prostor (schodišť v panelových i činžovních domech. Celoplastová madla mají bezesporu oproti dřevěným madlům nižší náklady na údržbu a nabízí i značnou barevnou rozmanitost.  

Charakteristika: plastová madla jsou vyrobena z integrálně nadouvaného, zdravotně nezávadného polystyrenu. Jedná se o plné profily probarvené ve hmotě, povětrnostně stálé, nenasákavé, nepodléhající vlivu plísní, hmyzu a dřevokazných hub ve standardních podmínkách.

Plastová madla dodáváme v plných délkách dle výměr bez mezispojek a tím je docílen podstatně vzhlednější design oproti původnímu provedení ( bakelitové madlo s mezispojkou)

Tolerance rozměrů-tolerance rozměrů je: - Venkovní 6mm  /- Vnitřní 1-3mm

PLASTOVÁ MADLA - Zásady montáže:

tepelná roztažnost madla je cca 6mm/1bm léto-zima, pro použití v exteriéru. V interiéru jsou madla montována s dilatací 1-3 mm. Doporučená teplota pro montáž je cca 10-20C. Vlivem přímého slunce a při nerovnoměrném teplotním namáhání může docházet k tvarovým změnám. 

PLASTOVÁ MADLA - Montáž na kovovou pásovinu: 

Kotvením vruty (doporučujeme). Maximální doporučené rozteče při montáži jsou do 400 - 600mm, a při nerovnosti kotvící pásoviny je nutné madlo podlepit tak aby úžlabí dolehalo pokud možno co nejvíce po celé délce ¨

Lepením (méně vhodné - v kombinaci s kotvením vruty optimální): pásovina se odmastí, zbaví nečistot a nesoudržného podkladového nátěru.

Obrábění: obrábíme stejným způsobem jako dřevo tj. řezáním, vrtáním , frézováním , pilováním atd. Natavení ploch zabráníme chlazením nebo větší řeznou rychlostí.

Tepelná odolnost: tepelná odolnost je cca do 70 stupňů, není dovoleno na tyto odkládat předměty o vyšší teplotě, nebo je instalovat v blízkosti tepelných zářičů a otevřeného ohně-nebezpečí požáru! 

Barevná stálost: Plastová madla standardně obsahují UV filtr, přesto účinkem slunečního záření matoví a přechází ke světlejším odstínům, v případě bílé pak ke slonové kosti. Odstín se stabilizuje cca po 6 měsících. Odstín z technologických důvodů se může lehce lišit mezi jednotlivými profily, zvláště pak mezi výrobními sériemi (nejedná se o pole p fólií s opakujícím se vzorem).

Všeobecné vlastnosti: plastová madla je možno použít hlavně všude tam, kde z důvodů vlhka je vhodné nahradit přírodní materiály. 

Údržba: udržujeme běžnými saponáty bez obsahu chlóru. Nedoporučujeme používaní organických rozpouštědel, které nenávratně naruší uzavřený povrch. Skladování skladujeme na rovném povrchu v bezpečné vzdálenosti od te pelných zářičů. Výrobky se nesmějí skladovat ve svazcích a zabalené ve fólii na přímém slunci a dešti. Na dodávaná madla PL1 poskytujeme standardní záruku 24měsíců při dodržení výše uvedených podmínek montáže a skladování. Záruka se nevztahuje na barevný odstín a poškození vyššími vlivy a vandalismem. Všechny práce a náklady spojené s výměnou vad ných kusů jsou vyjmuté ze záruky. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené nedodržením výše uvedených pravidel! 

PLASTOVÁ MADLA jsou recyklovatelné pod značkou PS!

© 2016 BALKAP, s.r.o., Jílovská 426 / 27 , Praha 4 Lhotka 142 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!