Reference BD Mezilesní 554

Nátěry betonových podlah, malby, 
výměna madel na schodišťová zábradlí aj. 

BALKAP s.r.o. - ballon.balkap@gmail.com +420 777 70 80 34-5