Reference MŠ ALŠOVY SADY

Výmalba tříd, kuchyně a ost. zázemí mateřské školky v Praze 4

(malby se škrábáním, s omyvatelným soklem, v odstínech) 

Prezentační foto po zhotovení prací

BALKAP s.r.o. - ballon.balkap@gmail.com - +420 777 70 80 34-5